Derypol

Fem polímers,
cuidem del medi ambient

REACH

El reglament europeu per al Registre, Avaluació i Autorització de Substàncies (Chemicals) REACH afecta la fabricació, importació i usos de tots els productes químics. REACH indica, en funció de la perillositat i de les quantitats anuals de cada substància, les dates límit i els requisits que cal acomplir per al seu registre. D'altra banda, les substàncies més perilloses i que desperten més preocupació se sotmetran a l'autorització i les restriccions que l'agència europea estableixi. Garantir un nivell elevat de protecció sobre la salut humana i sobre el medi ambient, evitar disparitats entre les disposicions legals dels Estats membres i fomentar la substitució de les substàncies més perilloses quan existeixin alternatives viables des d'un punt de vista tècnic i econòmic, són alguns dels objectius del REACH. Derypol assumeix com a propis els principis que fonamenten aquesta nova legislació i incorpora en la seva gestió tots els requisits i els terminis previstos per a les diferents etapes que contempla el reglament. Dins d'aquest àmbit Derypol ha establert ja comunicació específica amb tots els seus clients i proveïdors per a donar les passes necessàries i garantir el flux d'informació al llarg de la cadena de subministrament.