Derypol

Fem polímers,
cuidem del medi ambient

Paper

Polimers per pulpa y paper
Buscant en tots els casos solucions a problemes, millores o fer més rentable el propi procés de fabricació i manipulació del paper. I com sempre amb tots els requeriments de seguretat i tenint en compte el màxim respecte al medi ambient
Paper

MÉS INFORMACIÓ