Derypol

Fem polímers,
cuidem del medi ambient

Política de provacitat \\

L'ús dels formularis esmentats, així com l'enviament d'un correu electrònic de consulta, suposa el consentiment del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats. Les dades no se cediran a tercers.
Excepte en els camps en què expressament s'indiqui el contrari, l'entrega d'informació requerida sobre dades personals tindrà caràcter de voluntària, sense que la negativa a facilitar aquesta informació impliqui cap minva en la qualitat o quantitat dels serveis que vostè sol·liciti. La manca d'emplenament dels camps determinats com a obligatoris o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que DERYPOL pugui donar-li els serveis que seleccioni, gestionar la seva sol·licitud o enviar-li la informació sol·licitada.