Derypol

Fem polímers,
cuidem del medi ambient

Sectors

Derypol, polímers i medi ambient

Desenvolupem, fabriquem i comercialitzem productes per la depuració d'aigües i processos de paper, així com polímers per altres aplicacions industrials.
Ens agradaria convidar-lo a un viatge de descobriments i presentar-li la nostra empresa en general i productes específics de Derypol en particular.
Els nostres polímers, reflex fidel de la nostra manera de ser, es renoven permanentment, ja que centrem els nostres esforços principalment en innovacions químiques, essent la clau del nostre èxit comptar amb personal, col·laboradors i clients amb esperit emprenedor, i treballar en investigació i desenvolupament amb aplicació pràctica.

Tecnologia exclusiva

Tecnologia exclusiva

Productes HIMOLOC: una tecnologia única y diferent que permet aconseguir grans resultats.
Tecnologia única.
Tecnologia verda.
La més fàcil d'utilitzar.
Complementa la gamma de productes.
Aplicacions exclusives, innovadores y diferents.

Veure més

HIMOLOC GO7130

HIMOLOC GO7130

GO7130: Nou polímer aniònic en base aigua

Hem desenvolupat un nou polímer en base aigua. Com tot producte HIMOLOC, és respectuós amb al medi ambient: lliure de dissolvents, olis i substàncies nocives i fàcil de preparar, manipular i utilitzar. Té una major estabilitat per a medis amb elevada conductivitat i funciona en un rang més ampli de pH que les emulsions.

Aplicació: Tractament d’Aigües Residuals, Paper, Mineria, etc. 

HIMOLOC AD500

HIMOLOC AD500

HIMOLOC AD500 és el nou  polímer PAM de alt pes molecular aniònic en dispersió aquosa per a agricultura, hidrosembra i mineria.

Veure més