Derypol

Fem polímers,
cuidem del medi ambient

Avís legal \\

Obligació d'informació general
En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, indiquem les dades d'informació general d'aquest lloc web:
Clàusula d'exempció de responsabilitat
Enllaçats des de la web amb URL www.derypol.com puguin ser il·lícits, usats il·lícitament o d'alguna manera perjudicials per a tercers. Per tal d'actuar amb la màxima diligència possible davant d'aquests eventualitats, el titular prega que ho comuniquin immediatament a través de la secció Contacte, per qualsevol medi fefaent en Dret, amb identificació indubitativa del comunicant que inclogui dades suficients de contacte, i amb una exposició detallada i exhaustiva sobre el contingut presumptament il·lícit, la presumpta il·licitud de l'ús del contingut, o el presumpte perjudici. © DERYPOL 2007 tampoc garanteix l'absència de virus, i exclou qualsevol responsabilitat per danys de qualsevol mena causats per aquest motiu.
 
Avís de Copyright
© DERYPOL 2007. Reproducció autoritzada sempre que se citi la font, excepte que s'indiqui el contrari. Quan calgui una autorització prèvia per a la reproducció o l'ús de dades, aquesta autorització cancel·larà l'autorització general esmentada abans i indicarà clarament les possibles restriccions d'ús. Tot enllaç de tercers a la web cal que ho sigui a la pàgina principal, i es prohibeixen expressament els "links profunds" i el "framing".
 
Consentiment de l'usuari
L'ús dels formularis esmentats, així com l'enviament d'un correu electrònic de consulta, suposa el consentiment del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats. Les dades no se cediran a tercers.
Excepte en els camps en què expressament s'indiqui el contrari, l'entrega d'informació requerida sobre dades personals tindrà caràcter de voluntària, sense que la negativa a facilitar aquesta informació impliqui cap minva en la qualitat o quantitat dels serveis que vostè sol·liciti. La manca d'emplenament dels camps determinats com a obligatoris o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que DERYPOL pugui donar-li els serveis que seleccioni, gestionar la seva sol·licitud o enviar-li la informació sol·licitada.